ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪسی مواد و متالورژی داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻤﺪان

گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی همدان از سال 1387 آغاز به فعالیت نموده و در دو مقطع کارشناسی (مهندسی مواد و متالورژی) و کارشناسی ارشد (گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی و گرایش استخراج فلزات) دانشجو می پذیرد. در حال حاضر بیش از 200 دانشجوی کارشناسی و 50 دانشجوی کارشناسی ارشد در این گروه به تحصیل مشغول هستند. گروه مهندسی مواد و متالورژی دارای هفت عضو هیات علمی تمام وقت با مدرک دکتری است. زمینه های تحقیقاتی اعضای هیات علمی این گروه شامل استخراج و تولید فلزات و آلیاژها، ریخته گری فلزات، شکل دهی فلزات، عملیات حرارتی، خوردگی و حفاظت فلزات،‌ پوشش دهی،‌ سنتز مواد پیشرفته و بازیافت فلزات و آلیاژها می باشد.

دکترمزدک ایزدی

سرپرست گروه آموزشی مهندسی مواد

مرتبه علمی

  • استادیار

تحصیلات

  • دکتری مهندسی مواد

سوابق اجرایی

  • سرپرست گروه آموزشی مهندسی مواد
08138411410
mazdak.eizadi [at] gmail.com
08138411410
دکتر امیر مومنی
دانشیار
تلفن: 08138411473
پورتال اساتید
دکتر اکبر حیدرپور
دانشیار
تلفن: 08138411448
پورتال اساتید
دکتر امید بیات
دانشیار
تلفن: 08138411306
پورتال اساتید
دکتر مهدی پور عبدلی
دانشیار
تلفن:08138411445
پورتال اساتید
دکتر بهزاد طولمی نژاد
استادیار
تلفن: 08138411444
پورتال اساتید
دکتر احمد قادری حمیدی
استادیار
تلفن: 08138411446
پورتال اساتید
دکتر صمد قاسمی نجف آبادی
استادیار
تلفن: 08138411451
پورتال اساتید
دکتر سعید کریمی
استادیار
تلفن: 08138411451
پورتال اساتید
دکتر مزدک ایزدی
استادیار
تلفن: 08138411410
پورتال اساتید
احمد نثری
کارشناس گروه
تلفن: 08138411222
چارت دروس مقطع کارشناسی
مهندسی مواد و متالورژی
لیست دروس مقطع كارشناسی
مهندسی مواد و متالورژی
لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی مواد و متالورژی

لیست آزمایشگاه

  • آزمایشگاه عملیات حرارتی
  • آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد
  • آزمایشگاه استخراج
  • آزمایشگاه تحقیقاتی مواد